Adwokat Bartosz Puszka-Milczyński
Adwokaci
Radcy prawni

Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Umowy
Nieruchomości
Podatki
Prawo karne
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Ubezpieczenia
Prowadzenie firmy
Kontakt
ul. Pokładowa 23 Bydgoszcz Toruń
85-435 Kujawsko-Pomorskie
+48 516-926-848
Opis działalności
Adw. Bartosz Puszka-Milczyński funkcjonuje na rynku usług prawnych od roku 2003 r. W swojej pracy adwokackiej wykorzystuje wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej w róznych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych.
Atutami adw. są rzetelność, profesjonalizm oraz szybkość działania. Dodatkowo zawsze można liczyć na przystępną cenę zarówno za poradę prawną jak i poprowadzenie sprawy.
Adwokat Bydgoszcz - to tylko Bartosz Puszka-Milczyński.

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

Szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym:

- Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)
- Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
- Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, podział spadku)
- Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja)
- Prawo pracy (m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, wypowiedzenie, związki zawodowe, odpowiedzialność majątkowa, ZUS)
- Zastępstwo procesowe
- Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew)
- Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja)
- Wniosek o wznowienie postępowania
- Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
- Odszkodowanie, zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, dla osób poszkodowanych, błąd w sztuce lekarskiej, wypadek przy pracy)
- Windykacja należności (m.in. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności)

Prawo handlowe, w tym:

- Zakładanie spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z o.o., akcyjna)
- Przekształcanie i likwidacja spółek
- Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
- Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd)
- Przygotowywanie i opiniowanie umów
- Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo karne, w tym:

- Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
- Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
- Wniosek o przedterminowe zwolnienie
- Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
- Środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
- Wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna

Prawo administracyjne, w tym:

- Odwołania od decyzji organów administracji
- Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
- Skarga kasacyjna do NSA - Naczelnego Sądu Administracyjnego

Inne zagadnienia, w tym:

- Skarga konstytucyjna
- Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
- Przygotowywanie opinii prawnych
- Prawo własności intelektualnej
- Prawo budowlane
- Udział w negocjacjach
strona główna
dodaj kancelarię
zaloguj się
regulamin portalu
kontakt
Specjalizacje
Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Umowy
Nieruchomości
Podatki
Prawo karne
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Ubezpieczenia
Prowadzenie firmy
Prawo cywilne
Odszkodowania
Odszkodowania za błędy medyczne
Branże
Adwokaci
Radcy prawni
Notariusze
Doradcy podatkowi
Usługi audytorskie
Kancelarie komornicze
Portal stworzony i utrzymywany przez:
Business Network Solution www.e-bns.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Połączenie szyfrowane
Błyskawiczne rozliczenia
Feedback

Liczymy, że nowa wersja portalu przypadnie Państwu do gustu. Niemniej chętnie zapoznamy się
z Państwa opinią.
Tą krytyczną również.

Submit